О нама

Народна библиотека Градишка је најстарија културна установа на подручју општине Градишка. Под тим називом основана је 1945. године, а јавно библиотекарство у овој општини има стогодишњу традицију. У периоду претходне Југославије егзистирала је као посебна установа и као организациони дио Народног универзитета и Дома културе у Градишци.

Библиотека је основана Одлуком Скупштине општине Градишка, број 01/1-023-34, 28.07.1994. године.

Народна библиотека Градишка тренутно ради на привременој локацији у простору Црвеног крста који је добила послије пожара који се десио 16. новембра 2005. године у Дому Културе Градишка у којем је било сједиште библиотеке и у којем је изгорјела сва опрема и фондови библиотечке грађе (преко 40.000 инвентарних јединица).

Ова установа поново је отворена за кориснике 21.9.2006.године.

ЈУ Народна библиотека Градишка, закључно са 2016. годином бројала је 60 279 књига у штампаном облику. Од тога: Књиге за одрасле 48 149, Књиге за дјецу 11 663, Књиге на страним језицима 2 360, Старе и ријетке књиге 999 те Рукописне грађе 18 примјерака.

Серијских публикација на крају 2016. године било је 3 448 на српском језику и 64 на страним језицима.

Некњижна грађа (укупан број): Картографска грађа 8, Филм и видео снимци 3, Звучна грађа 24, Визуелна грађа 54, Електронске публикације 6 и дјела за слијепе 10 примјерака.

Завичајна збирка ЈУ Народне библиотеке Градишка, заклључно са 2016. годином бројала је 3 156 примјерка монографских публикација док је серијских 108.