ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ СЊЕЖАНА МИЉКОВИЋ

ТЕЛ/ФАКС:051/813-167
E-MAIL: DIREKTOR@BIBLIOTEKA-GRADISKA.COM

BIOGRAFIJA

DIPLOMA o stečenom visokom obrazovanju za Vrljanović (Milan) Snježana rođena 13.08.1977. godine u Slavonskoj Požegi, opština S. Požega. Diploma od 23.03.2001. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, odsijek srpski jezik i književnost broj 216 u B. Luci 23.11.2001. godine.
CERTIFIKAT za Snježanu Miljković Modul „Interkulturalizam“. U gradišci 29 – 30. 1. 2011. godine. Projekat podržan od MDG : F ; MGD Achievement Fund Kultura za razvoj
CERTIFIKAT za Snježanu Miljković stečen po odslušanim predavanjima na stručnom skupu „Biblioteka, knjiga, informacija“. Jahorina, 25. april 2014. godine.
UVJERENJE o položenom stručnom ispitu za Miljković (Milan) Snježanu iz Gradiške i sticanje zvanja bibliotekara. Broj 0202-1040/14; Datum, 13.06.2014. godine.
SERTIFIKAT za Snježanu Miljković stečen po odlušanim predavanjima na stručnom skupu „Usklađivanje potreba i mogućnosti u savremenom bibliotekarstvu“. Datum 17. april 2015. godine.
SERTIFIKAT za Snježanu Miljković stečen po odslušanim predavanjima na stručnom skupu „Vrednovanje i upravljanje bibliotekama od tradicionalnog do inovativnog“. Teslić, 15.april 2016. godine.
POTVRDA o odslušanom seminaru „Organizacija i korišćenje bibliotečkih resursa“. Banja Luka, 30.03.2017. god.;Broj 0401-511/17 Datum:31.03.2017. godine.
Direktor u Javnoj Ustanovi “ Narodna biblioteka“ Gradiška.
Stalno nastanjena u Gradišci, adresa Blagoje Parovića 28;78400 Gradiška.
Udata i majka dvoje djece.

Оставите одговор