book drive 2

Матично одјељење

У овом одјељењу се врши обрада библиотечке грађе на јединствен начин, у складу са одредбама Закона о библиотечко-информационој дјелатности и пратећим прописима и да се на вријеме обједињавају и надлежним институцијама и службама достављају прописани статистички извјештаји и подаци. Такође у овом одјељењу се врши надзор над стручним радом Библиотеке, припрема извјештаја и анализа.

У овом одјељењу се пројектују базе података и програм за обраду библиотечке грађе, уређује се веб сајт Библиотеке и обављају се послови дигитализације библиотечке грађе.

Запослени у овом одјељењу су:

МАЈА НАГРАДА ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋМаја Дејановић, виши библиотекар
+387 51 826 – 321
+387 66 628 – 093
+387 65 823 – 228
https://www.majadejanovic.com/
admin.maja@biblioteka-gradiska.com
maja.dejanovic@biblioteka-gradiska.com
maja.jdejanovic@gmail.com

Жаклина Бјелановић, библиотекар
+387 51 826 – 321
zaklina.bjelanovic@biblioteka-gradiska.com
maticno.odjeljenje@biblioteka-gradiska.com
Радно вријемеПонедјељак – Петак
07. 30 – 18. 00 часова