book drive 2

Матично одјељење

У овом одјељењу се врши обрада библитечке грађе на јединствен начин, у складу са одредбама Закона о библиотечкој-информационој дјелатности и пратећим прописима и да се на вријеме обједињавају и надлежним институцијама и службама достављају прописани статистички извјештаји и подаци. Такође у овом одјељењу се врши надзор над стручним радом Библитеке, припрема извјештаја и анализа.

У овом одјељењу се пројектују базе подтака и програм за обраду библиотечке грађе, уређује се веб сајт Библиотеке и обављају се послови дигитализације библиотечке грађе.