Стручно одјељење – Читаоница

У општој читаоници налазе се  референсна збирка стручне библиотечке грађе,фонд монографских публикација на страним језицима и  основни фондови часописа и новина . У свим фондовима  књиге на полицама су сложене по систему Универзалне децималне класификације и приступ  је слободан. Услуге: Уступање простора за учење и студијски рад Коришћење  у читаоници књига, новина и часописа из […]

Дјечије одјељење

У овом одјељењу налазе се збирке монографских и серијских пибликација  за дјецу и омладину. Фонд за дјецу намијењен је дјеци предшколског узраста и ученицима до 12 година, а фонд за омладину узрасту од 12 до 15 година. У о квиру фондова књиге на полицама су сложене по систему Универзалне децималне класификације и приступ  је слободан. […]

Позајмно одјељење за одрасле

Овдје можете пронаћи белетристику, стручне и научне публикације за одрасле. Приступ фонду је слободан а сложен је по систему УДК . Услуге : Посудба књига на коришћење Међубиблиотечка позајмица Стручна помоћ при избору литературе Стручна помоћ при коришћењу каталога Израда библиографија литературе коју посједује библиотека на тражене теме. У овом одјељењу је смјештено 22074 књига […]

Scroll Up
Rehab Los Angeles