О нама

Народна библиотека Градишка је најстарија културна установа на подручју општине Градишка. Под тим називом основана је 1945. године, а јавно библиотекарство у овој општини има стогодишњу традицију. У периоду претходне Југославије егзистирала је као посебна установа и као организациони дио Народног универзитета и Дома културе у Градишци.

Библиотека је основана Одлуком Скупштине општине Градишка, број 01/1-023-34, 28.07.1994. године.

Народна библиотека Градишка тренутно ради на привременој локацији у простору Црвеног крста који је добила послије пожара који се десио 16. новембра 2005. године у Дому Културе Градишка у којем је било сједиште библиотеке и у којем је изгорјела сва опрема и фондови библиотечке грађе (преко 40.000 инвентарних јединица).

Ова установа поново је отворена за кориснике 21.9.2006.године.

ЈУ Народна библиотека Градишка, закључно са 2016. годином бројала је 60 279 књига у штампаном облику. Од тога: Књиге за одрасле 48 149, Књиге за дјецу 11 663, Књиге на страним језицима 2 360, Старе и ријетке књиге 999 те Рукописне грађе 18 примјерака.

Серијских публикација на крају 2016. године било је 3 448 на српском језику и 64 на страним језицима.

Некњижна грађа (укупан број): Картографска грађа 8, Филм и видео снимци 3, Звучна грађа 24, Визуелна грађа 54, Електронске публикације 6 и дјела за слијепе 10 примјерака.

Завичајна збирка ЈУ Народне библиотеке Градишка, заклључно са 2016. годином бројала је 3 156 примјерка монографских публикација док је серијских 108.

О нама

Послије пожара 2005. који се десио у Дому културе Градишка у коме је било сједиште Народне библиотеке Градишка и у којем је изгорјела сва опрема и највећи дио фондова библиотечке грађе, ова установа добила је на привремено коришћење простор у улици Митрополита Георгија Николајевича 22 (зграда Црвеног крста). Тај простор је уређен и набављена је нова опрема и библиотечка грађа за успостављање основних функција јавне библиотеке. То је постигнуто уз правовремену помоћ органа оснивача, Министарства просвјете и културе и  Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске, посебно Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.

10-56-sati

 Ангажовањем директора, Управног одбора и радника библиотеке проведена је обимна активност на прикупљању  донација библиотечке грађе тако да је до 31.августа 2006. године  путем поклона створен нови билиотечки фонд од 40.433 књига. Уз сачувани фонд послије пожара од 5.250 књига ова библиотека је у тренутку отварања на привременој локацији имала 45.683 инвентарних јединица библиотечке грађе.До краја августа 2006. године у групни инвентар библиотечке грађе евидентирано је 159 дародаваца, од чега 150 из готово свих општина Републике Српске, 3 из Србије, 3 из Федерације БиХ и по 1 из Хрватске, Словеније и Њемачке. Наведени подаци карактеришу ову библиотеку као споменик дародавству и библиотеку солидарности што ће остати њен трајни атрибут из чега произилази и посебна обавеза за квалитетну стручну обраду и чување тако сакупљене библиотечке грађе. У  периоду до отварања библиотеке на привременој локацији стручном обрадом прикупљене библиотечке грађе  извршено је њено групно инвентарисање, класификација и смјештај на полице. Тиме су створени  почетни услови да се отпочне са издавањем библиотечке грађе на коришћење читаоцима и обављање других библиотечких услуга. У наредном периоду тежиште активности, поред обављања библиотечких услуга, било је усмјерено на каталогизацију библиотечке грађе и аутоматизацији библиотечког пословања за што су створени  сви  услови јер је библиотека опремљена потребном компјутерском и другом информатичком опремом.Библиотека је кроз године повећавала свој фонд путем поклона,куповином,обавезним примјерком и размјеном.На крају 2006. године књижни фонд је бројио 43 324 инвентарне јединице, на крају 2007. године 55 633, на крају 2008. године 57 360, на крају 2009. године 59 619, на крају 2010. године 61 918, на крају 2011. године 62 983 и на крају 2012. године 64 546 инвентарне јединице.Тај број се у 2013. години знатно увећао те библиотека има преко 65 000 инвентарних јединица Највише их је из области књижевности, друштвених наука и историје. Рад библиотеке је организован по одјељењима:Позајмно одјељење за одрасле, Дјечије одјељење,Читаоничко одјељење са стручном библиотеком и читаоницом штампе, Завичајно одјељење, Магацин (депозит) и Одјељење општих послова. У библиотеци је запослено 9 радника. У 2013. години у Библиотеку се учланио 1180 читалац. ЈУ Народна библиотека Градишка се 8 година налази на привременој локацији, а историја библиотеке се наставља и ова установа нажалост свој рад и даље наставља у двије просторије, које не могу да задовоље библиотечке стандарде за смјештај књига.

Библиотека на крају 2015. године посједује 62650 књига. Од тога је набављено у 2015.-ој књига и брошура 1438 (куповином  605,  донацијом 1438, замјеном 0, об. прим.11). Број уписаних корисника у 2015-ој: 1147, Кориштено библиотечке грађе у току године: 24679, Број задовољених захтјева за информација : 2627, Број одржаних манифестација: 17 те обрађено библиотечке грађе: 8412.