Организација Установе

Директор

Позајмно одјељење за одрасле читаоце

Дјечије одјељење

Читаоничко одјељење са стручном библиотеком и Читаоницом за студијски рад

Завичајно одјељење

Матично одјељење

Интерна депозитна библиотека (Магацин)

Одјељење за опште и рачуноводствене послове