Организација Установе

Директор

Одјељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку

Позајмно одјељење за одрасле читаоце

Дјечије одјељење са дјечијом читаоницом

Читаоничко одјељење са стручном библиотеком и Читаоницом за студијски рад

Завичајна збирка са легатима

Одјељење за каталогизацију и статистику

Интерна депозитна библиотека (Магацин)

Одјељење за опште и рачуноводствене послове