Одјељење за опште и рачуноводствене послове

У овом одјељењу је запослен шеф рачуноводства ВСС – сертификовани рачуновођа који је одговоран за законито обављање општих и рачуноводствених послова у библиотеци.