Каталози омогућавају…

… да се информишете да ли библиотека посjедује у свом фонду књигу, часопис или неку другу врсту грађе која вам је потребна. Иако прије свега приказују фондове библиотеке, каталози, нарочито уколико је ријеч о тзв. обједињеним каталозима, омогућавају да добијете веома исцрпну информацију о литератури на одређену тему.

Каталози су јавни (енглеска скраћеница OPAC значи Online Public Access Catalogue) и можете их претраживати и од куће а не само из библиотеке.

Каталози углавном пружају библиографске информације тј. опис публикације, и само у неким случајевима садрже и линк до документа. Корисник који претражи каталог у сљедећем кораку треба књигу да наручи и да је на пулту библиотеке преузме.