ON-LINE БАЗЕ ПОДАТАКА

On-line систем који пружа могућност приступа великом броју различитих електронских база. Омогућено је претраживање великог броја часописа од којих је преко 10.000 у full тексту. Поред часописа могуће је претраживати и огроман број разноврсних публикација које нуде сажетке, новинске прегледе и енциклопедијске податке.

Web of Science® (1994-present) – омогућује приступ водећој свјетској литератури из области природних, друштвених, хуманистичких наука и умјетности. Current Contents Connect® (1998-present) – пружа могућност претраживања актуелне академске литературе и часописа, укључујући и евалуиране релевантне веб странице и документе.

Scopus је највећа библиографска и цитатна база података која обухвата научне часописе, књиге, конференцијске зборнике радова и патенте. Пружа свеобухватан преглед објављених истраживања у свијету у области науке, технологије, медицине, друштвених и хуманистичких наука и умјетности. Осим тога, Scopus даје могућност кориштења различитих алата за праћење, анализу и визуализацију истраживања.

Електронска база података која обухвата преко 8.000.000 у пуном тексту из скоро свих научних области – период 1997 – 2007. Садржи око 3000 часописа од којих су преко 2000 peer-reviewed  часописи. Издавач је  Elsevier, један од најпознатијих свјетских издавача. Факултети Универзитета у Сарајеву, па тако и Педагошки факултет, имају приступ на 90 научних часописа у пуном тексту, од којих је 9 из области друштвених наука.

База података која омогућује приступ full тексту научних и стручних часописа из области менаџмента, инжињерства, информатике, технологије и библиотекарства. Претраживање је могуће вршити по различитим критеријима, те преузимати, принтати и мејловати чланке.

Сервис који омогућава бесплатно претраживање око 2600 часописа, од којих је значајан број у  full тексту.

ХРЧАК – централни портал који нуди преглед научних и стручних хрватских часописа као и податке о њиховој доступности. За неке је могуће прегледати цјеловити текст, док су за друге доступни библиографски подаци и сажетак. Часописи су класификовани према абецеди и научној области, али се нуди и могућност претраге чланака по кључној ријечи.

CEEOL – Central and Eastern European Online Library је репозиториј који нуди специјализоване и свеобухватне колекције радова у цјеловитом тексту из области друштвених и хуманистичких наука, те умјетности, из централне и источне Европе. Ради се о преко 2.200 наслова из области друштвених и хуманистичких наука из 34 земље, те преко 600.000 радова објављених на преко 30 језика.

SCIndeks је централно чвориште интегрисаног система периодичног издаваштва Србије заснованог на контроли квалитета.

Google Scholar пружа могућност претраживања научне литаратуре заступљене у различитим изворима као што су: књиге, чланци, сажеци, рецензије и др.

Wikipedia је вишејезична, на Вебу заснована енциклопедија слободног садржаја. Она постоји као wiki, што подразумијева да се пише у сарадњи с бројним волонтерима, те већину чланака може мијењати свако с приступом Интернету и одговарајућим веб прегледником. Пројекат је започет 15. јануара 2001. као додатак стручно писаној (и до сада угашеној) Nupediji. Wikipedijom данас руководи непрофитна организација – Zaklada Wikimedija. Садржи више од 13 милиона чланака на многим језицима. Од почетка јој расте популарност, дјелујући позитивно на стварање других пројеката од општег интереса. Од уредника се тражи да одржавају одређен ниво „неутралности“ при сажимању истакнутих погледа, без одређивања објективности истине.