Стручно одјељење – Читаоница

У општој читаоници налазе се  референсна збирка стручне библиотечке грађе,фонд монографских публикација на страним језицима и  основни фондови часописа и новина . У свим фондовима  књиге на полицама су сложене по систему Универзалне децималне класификације и приступ  је слободан.

Услуге:

  • Уступање простора за учење и студијски рад
  • Коришћење  у читаоници књига, новина и часописа из свих фондова библиотеке
  • Међубиблиотечка позајмица за  коришћење књига у читаоници
  • Информативне услуге на захтјев корисника
  • Организација предавања, промоција, сусрета, изложби.

У овом одјељењу је смјештено 7603 књига стручног и научног карактера, 996 старе и ријетке књиге, 18 рукописне грађе и периодике 1317 инвентарних јединица.

strucno

Запослена у овом одјељењу:

Данијела Брајић, виши књижничар
+387 51 826 – 321
citaonica@biblioteka-gradiska.com
Радно вријеме:
Понедјељак – Петак
07. 30 – 18. 00 часова