Електронски каталози

Кобис Републике Српске


Кобис Републике Србије


Кобис Босне и Херцеговине


Кобис Црне Горе


Кобис Албаније


Кобис Македоније


Каталог Књижница града Загреба


Претраживање – Национална и свеучилишна књижница у Загребу


OPAC – Једноставно претраживање (НСК РХ)