Дигитални репозиторијум НБГР

Дигитална Народна библиотека Градишка изграђена је у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама. Дигитализована грађа из колекција Народне библиотеке Градишка представља јавно национално добро. Уколико сматрате да су Ваша ауторска права нарушена молимо Вас да нам се обратите на адресу maja.dejanovic@proton.me како би та неправилност била исправљена.

Општи услови о коришћењу

Молимо вас да пажљиво прочитате Опште услове о коришћењу садржаја преузетих са сервера biblioteka-gradiska.com, и да их се придржавате ако имате намjеру да преузмете неки од садржаја са нашег сервера.

Услови су сљедећи:

1. Сви садржаји се бесплатно могу користити ако се при томе не остварује материјална добит.
2. Коришћење које са собом повлачи било какву материјалну корист дозвољено је само уз писмену сагласност Народне библиотеке Градишка (у даљем тексту: издавач).
3. Свака употреба фајлова у оквиру служби правних субјеката или за њихове потребе сматра се комерцијалном. Уколико је правни субјект непрофитабилна организација, може од издавача тражити писмену сагласност за бесплатну употребу фајлова. На издавачу је да одлучи да ли ће ову сагласност дати.
4. Забрањено је на било који начин дистрибуисати, размјењивати, продавати и мијењати фајлове преузете са овог сервера без писмене сагласности издавача.
5. У случају примјене фајлова преузетих са овог сервера, обавезно је у оквиру пројекта у коме су исти примијењени навести адресу са које је садржај преузет: https://ѡѡѡ.biblioteka-gradiska.com.
6. Садржаји се дају на употребу такви какви су и преузимате их на властиту одговорност. Издавач не може на себе преузети одговорност за било какву штету коју употреба ових фајлова посредно или непосредно проузрокује.