Постанак ријечи БИБЛИОТЕКА

У ријечницима страних ријечи може се прочитати да је библиотека грчког поријекла и да је сложена од двије ријечи:  библион – књига и тхеке– ковчег, преградак, ормар. То је , дакле, дословно: „ормар за књиге“, или, у слободнијем преводу, „складиште књига“. Сама ријеч  библион – књига настала је према имену феничког града Библиоса, одакле су стари Грци набављали листове  папируса, по којима су онда писали и слагали их (тачније: савијали) у књиге – библиосе.