Матично одјељење

У овом одјељењу се врши обрада библитечке грађе на јединствен начин, у складу са одредбама Закона о библиотечкој-информационој дјелатности и пратећим прописима и да се на вријеме обједињавају и надлежним институцијама и службама достављају прописани статистички извјештаји и подаци. Такође у овом одјељењу се врши надзор над стручним радом Библитеке, припрема извјештаја и анализа. У […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У нашој Библиотеци поново је дозвољен приступ фонду и улазак у одјељења. С обзиром на ситуацију са корона вирусом дозвољен је улазак за максимално двије особе. Уз обавезно дезифенкцију руку и ношење маски.

Scroll Up
Rehab Los Angeles