ЈУ НБГ на Google Play-у

Народна библиотека Градишка на Google Play-у

У циљу да својим корисницима приближи своје услуге и информације Народна библиотека Градишка је развила Android апликацију са свим основним подацима.

Програмер Маја Дејановић, MCSA

+387 / 66 628 – 093

maja.jdejanovic@gmail.com