Међународни конкурс за књижевно признање и награду “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

Митрополит  Г.Николајевич 22, Градишка, Р.Српска

 

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ- библиотека “ВУК КАРАЏИЋ“ Љубљана

Целовшка цеста 134, Љубљана

У Градишци, дана 20.маја 2018

 

 

Међународни конкурс за књижевно признање и награду

“СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018

 

Почетак : 20. мај 2018
Крај конкурса : 30. јун 2018

 

Књижевно признање и награду “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018 за најбољу пјесму додјелићемо у  Градишци на књижевној културној манифестацији “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018 (тачан датум биће накнадно објављен на електронској адреси Народне библиотеке и УСКС).
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво,друго или треће такмичарско мјесто биће обавјештени у року од 15 дана по завршетку конкурса писменим путем,обавјештењем на сајту Народне библиотеке Градишка и путем обавјештења у електронском медију Srpska dijaspora.

За признање и награду “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018, биће изабране три најбоље такмичарске пјесме које одреди такмичарски жири.Конкурсне пјесме ће бити вредноване у складу са критеријима организатора а резултати конкурса биће објављени на сајту: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

 

ПОТПУНИ  КОНКУРСНИ  МАТЕРИЈАЛ

 • Теме пјесама: Страдање Срба козарских општина или страдања Срба у другим крајевима Србије и Републике Српске.
 • Аутори старији од 18. година.

 

 

 • Уколико је пријављена песма већ била објављивана, награда и признањe се поништавају.
 • Послати фотографију,краћу биографију,адресу аутора,број телефона,мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1).
 • Учесници шаљу три још не објављене пјесме у три примјерка.
 • Радове потписати шифром, а у истој коверти послати рјешење исте.
 • Радови требају бити на српском језику(ћирилица или латиница) за чије ауторство одговарају кандидати.
 • Писати у фонту Times New Roman 12.
 • Радови не смију да вређају вјерски,национални и полни идентитет.
 • Радове процјењује трочлани стручни жири формиран у склопу организатора.
 • Пристигли радови се не враћају.

 

Награда се састоји од плакета,признања,медаља,значки,диплома,захвалница и повеља УСКС:

 • За постигнуто прво такмичарско мјесто: златна плакета или медаља,захвалница и повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту(пешкир).
 • За постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна плакета или медаља,повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту(пешкир)
 • За постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана плакета или медаља,повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту(пешкир).

Жири може додатно наградити,уз пристанак организатора и три аутора,чије су пјесме издвојене,златном значком,дипломом и захвалницом УСКС.

НАПОМЕНА-за овај конкурс жири ће примјенити Правилник о наградама и такмичењима УСКС.

Путне трошкове (аутобусом и жељезницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од мотела у Градишци, те прехрану за вријеме додјеле такмичарских признања и награда за успјешне учеснике сносиће Удружење српских књижевника у Словенији.

 

Радове слати на адресу:      Народна библиотека Градишка

Митрополит Георгије Николајевич 22

78.400  Градишка, Р.Српска , БиХ

 

са назнаком : Не отварај – конкурс књижевног признања и награде “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2018.

Организатори:

за Данијела Брајић 051/826-321 ; 066/212-519 ел.пошта : brajicd@gmail.com

 

ПРИЛОГ 1