Потписaн уговор између ЈУ НУБ РС и ЈУ Народне библиотеке Градишка о пуноправном чланству у библиотечко-информациони систем COBISS.RS